ના હોય / બોલો, વિદ્યાર્થીઓ સ્કૂલે ન જવા માટે લીંબુ-વિનેગરનો ઉપયોગ કરી કોરોના 'પોઝિટિવ' થઈ રહ્યાં છે

school children using chemicals to make corona positive report in britain

બાળકો લેટરલ ફ્લો ટેસ્ટમાં નકલી કોરોના પોઝિટિવ રિપોર્ટ પ્રાપ્ત કરવા માટે કરે છે આવી હરકત 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ