જરૂરી / મુસાફરોની સુરક્ષા સાથે હવે રમત નહીં ચાલે, કેન્દ્રએ બસોમાં આ સિસ્ટમ લગાવવા આપ્યા આદેશ

school and inter city buses need to install fire alarm protection system mandatory

રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે મંત્રાલયે લાંબા અંતરવાળી પેસેન્જર બસ અને સ્કૂલ બસોમાં ફાયર એલાર્મ અને સપ્રેશન સિસ્ટમ લગાવવી ફરજીયાત કરી દીધી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ