શિડયૂલ / ગુજરાતમાં સી-પ્લેનનું શિડયૂલ કરાયું જાહેર, જાણો દરરોજની કેટલી ટ્રીપ થશે

Schedule of sea-plane announced in Gujarat

ગુજરાતમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આગામી 31 ઓક્ટોબરે ઉધ્ધાટન કરશે. જેને રાજ્યમાં સી પ્લેનનું આગમન થઇ ગયું છે. ત્યારે હવે સી-પ્લેનનું દરરોજનું શિડયૂલ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. અમદાવાદથી કેવડિયાની દરરોજ 4 ટ્રીપ કરવામાં આવશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ