સુપ્રીમ કોર્ટ / કોર્ટ જામીન અરજીથી ઉભરાઇ ગઈ છે: CJI ચંદ્રચુડે કેમ કહ્યું નીચલી અદાલતો ખચકાય છે

sc cji dy chandrachud judges grassroots reluctant to grant bail for fear of being targeted

સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડતર કેસોના વધતા જતા બોજને ઘટાડવા માટે DY ચંદ્રચુડ શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરી રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોર્ટ જામીન અરજીથી ઉભરાઇ ગઈ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ