તમારા કામનું / આધાર અને એકાઉન્ટથી જોડાયેલ SBIનું જરુરી એલર્ટ, જાણો શું કહ્યું બેંકે

SBI's needy alert announced all need to link adhaar with your bank acoount

એસબીઆઈએ કહ્યું કે, કોઈ પણ પ્રકારની સરકારી સબસીડી બેંક ખાતામાં મેળવવા માટે આધાર લિંક કરવું જરુરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ