સુવિધા / SBIના ગ્રાહકો માટે સારા સમાચાર, હવે ફક્ત 1 મિસ્ડ કોલથી જ મળશે ક્રેડિટ કાર્ડની તમામ જાણકારી

sbi users now can check their credit card balance by giving one missed call know more about it

SBI તેના ગ્રાહકોને માટે ક્રેડિટ કાર્ડની જાણકારી મેળવવા માટે મિસ્ડ કોલની સુવિધા લાવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ