ખુશખબર / SBI ગ્રાહકો માટે લાવ્યું ખુશખબર, હવે ઘરે બેઠા કરી શકાશે આ કામ નહીં જવું પડે બેંક

sbi started online nominee registration process know every step

SBIએ નોમિની રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયાને સરળ અને ઓનલાઈન કરી દીધી છે. તેના કારણે કરોડો ગ્રાહકોને ફાયદો મળશે અને તેઓએ આ કામ માટે બેંકના ધક્કા ખાવા પડશે નહીં

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ