તમારા કામનું / SBIના ગ્રાહકો ધ્યાન આપો : 10000થી વધારે કેશ ઉપાડવા પર બદલાઈ ગયા છે આ નિયમો

sbi new rule related to withdrawing cash of rs 10000 and above know this atm rule know more

આ સુવિધા ત્યાં લાગુ નહીં થાય જ્યાં SBI કાર્ડ ધારક બીજી બેન્કના એટીએમમાંથી કેશ ન ઉપાડે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ