તમારા કામનું / SBIના કરોડો ગ્રાહકો માટે જરૂરી ખબર! ભૂલથી પણ આ નંબર કોઈ સાથે શેર ન કરતા, એકાઉન્ટ ખાલી થઈ જશે

SBI alert sbi fraud calls sbi fraud messages know more

હાલના દિવસોમાં ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન (Digital Transaction) ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ