આરોગ્ય / સૌરાષ્ટ્રને આરોગ્ય ક્ષેત્રે નવી ભેટ મળશે ! 4 જિલ્લાના લોકોને નહીં લંબાવુ પડે રાજકોટ અને અમદાવાદ

Saurashtra will get a big gift in the field of health, KDP Multispeciality Hospital will be started

ખાનગી હોસ્પિટલોથી 3 ગણા ઓછા ખર્ચમાં સારવાર, 200 બેડની હોસ્પિટલને 40 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઈ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ