હમ નહીં સુધરેંગે / સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં ફરી ગેરરીતિ, 2 જ દિવસમાં 7 વિદ્યાર્થીઓ ચોરી કરતા ઝડપાયા

Saurashtra University Examination Malpractice Cases

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં ફરી ગેરરીતિના કેસ નોંધાયા છે. 2 દિવસમાં LLBની પરીક્ષામાં 7 કોપી કેસ નોંધાયા છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ