વિવાદોનું ઘર / સેનેટની ચૂંટણીમાં ભાજપ નેતાના પુત્રના નામની ભલામણને લઈ મામલો ગરમાયો, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી ફરી વિવાદમાં

Saurashtra University embroiled in controversy over Senate election

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ફરી વિવાદોમાં ઘેરાઈ છે. જેમા સેનેટની ચૂંટણીમાં પૂર્વમંત્રીના પુત્રના નામની ભલામણ કરવામાં આવી. જેને લઈને હવે વિવાદ વકર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ