મોટો ફેરફાર / Paper Leak: સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીએ લીધો મોટો નિર્ણય, હવેથી તમામ પરીક્ષાઓમાં આ સ્ટાઇલથી પેપરો કઢાશે

Saurashtra University big decision on paper system after paper leak

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના BBA અને BComની પરીક્ષાના પેપર લીક થતા સમગ્ર તંત્ર હલબલી ઉઠ્યું છે. આથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીએ તાજેતરમાં જ મહત્વનો નિર્ણય લીધો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ