મેઘની મહેર / ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદના આગમન, તો અમદાવાદમાં દાળવડા માટે લોકોની લાગી લાઈન

Saurashtra, Ahmedabad rainfall in Gujarat

ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદની શરૂઆત થતા ખેડૂતોમાં ખુશીની લાગણી, અમદાવાદમાં વરસાદની સાથે દાળવડા ખાવા માટે લોકોની દુકાન આગળ લાગી લાંબી લાઈન

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ