રાજકોટ / કાલાવડ રોડ પર વર્ષોથી ભરાતી શનિવારી આજથી થશે બંધ

On Saturday, Saturday will be closed on the Kallavad road

રાજકોટમાં વર્ષોથી ભરાતી શનિવારી આજથી બંધ થઇ જશે. રાજકોટના કાલાવડ કોડ પર વર્ષોથી શનિવારી ભરાય છે જો કે હવે રાજકોટ મનપા કમિશનર દ્વારા શનિવારી બંધ કરવાનો નિર્ણય કરાયો છે. જોઇએ સમગ્ર અહેવાલ.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ