ઝંડા ઊંચા રહે હમારા / ગુજરાતમાં સૌથી વધુ ઊંચા 170 ફૂટના સ્તંભ પર લહેરાયો રાષ્ટ્રધ્વજ, જાણો કઈ જગ્યાએ સર્જાયો નવો ઈતિહાસ

Sarva Vidyalaya kadi created a new history by hoisting the national flag on the 170 feet flagpole in all three campuses

સર્વ વિદ્યાલય દ્વારા ત્રણેય કેમ્પસોમાં 170 ફૂટના ધ્વજદંડ ઉપર રાષ્ટ્રધ્વજ ફરકાવીને નવો ઈતિહાસ સજર્યો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ