જો થઇ છે / રાહત પેકેજ પર 'સંગ્રામ', ભારતીય કિસાન સંઘે કહ્યું- 'સરકારે નિશ્ચિત જિલ્લાઓને જ કરી મદદ', કોંગ્રેસ પણ મેદાને

'Sangram' on relief package, Indian Farmers' Union says- 'Government should help only certain districts'

રાજ્ય સરકારની કૃષિ રાહત/સહાય મુદ્દે હવે ભારતીય કિસાન સંઘ સાથે કોંગ્રેસે પણ સરકાર સામે મોરચો ખોલ્યો છે.કોંગ્રેસના બે ધારાસભ્યો ખેડૂત લક્ષી માંગણીઓ, સરકાર માટે દુવિધા કરી ઉભી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ