ગુજરાતમાં કોરોના કુલ કેસ ઍક્ટિવ ડિસ્ચાર્જ મોત

વિરોધ / ભાવનગરમાં ગુજરાતના મીઠાઉદ્યોગકારો હવે બાંયો ચડાવશે, જાણો કેમ?

Salt industry protest to gujarat govt in Bhavnagar Gujarat

ગુજરાત  સરકરે બિનખેતી આકારના મહેસુલી કાનૂન ને અભેરાઈએ ચડાવી ને મીઠાઉદ્યોગકાર પાસે થી તેમને ફાળવેલી જમીન ઉપર બિનખેતી આકાર વસૂલવાનો પરિપત્ર જાહેર કરતા મીઠાઉદ્યોગકારો માં રોષ ની લાગણી પેદા થઈ  છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ