નિવેદન / યશ બાદ હવે રામ ચરણે સલમાન ખાનને આપ્યો જવાબ, કહ્યું રાજામૌલીથી શીખો...

salman khan asked why our films do not play good in south see what rrr fame ram charan gave reply

સલમાન ખાને કહ્યું હતું કે મને રામ, રાજામૌલી અને તારકનું કામ ખૂબ પસંદ છે પરંતુ સાઉથમાં અમારી ફિલ્મો આટલી કેમ નથી ચાલી શકતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ