તમારા કામનું / તહેવારના સમયે જ એકાઉન્ટમાં નથી બેલેન્સ? ચિંતા ન કરો આ રીતે કાઢો ખાતામાંથી એક્સ્ટ્રા પૈસા

salary overdraft you can get money from bank overdraft facility

જો તમે પણ તહેવારની સીઝનમાં ખૂબ જ શોપિંગ કરી ચુક્યા છો અને બેન્કમાં બેલેન્સ ઓછું થઈ ગયું છે તો ટેન્શન ન લો. આ રીતે એક્સ્ટ્રા પૈસા કાઢો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ