ગાધીનગર / સોલા ભાગવતના ઋષિ કુમારો જીતુ વાઘાણીની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાયા

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ