અનોખી સ્કૂલ / EXCLUSIVE : ગુજરાતની આ ગામની શાળાના બાળકો છે એન્ટરપ્રિન્યોર અને IITan અહીંના વિઝિટીંગ ફેકલ્ટી છે

sabarkantha village unique government school

સરકારી સ્કુલમાં ભણાવવાથી બાળકનો વિકાસ નહીં થાય તેવી માન્યતા ધરાવતાં વાલીઓ એક વખત સાબરકાંઠાની જિલ્લાની આ શાળામાં જઈ આવે તો ખબર પડશે કે સ્કૂલ કેવી હોય? સાબરકાંઠા જિલ્લાની સુરપુર ગામની પ્રાથમિક શાળામાં ગ્રામજનોના સહકારથી પ્રયોગાત્મક શિક્ષણની શરૂઆત થઈ છે. 2 વર્ષમાં 60 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ ખાનગી શાળામાંથી આ સરકારી શાળામાં પ્રવેશ લીધો છે. અહીં IIT જેવી પ્રતિષ્ઠીત સંસ્થાઓના વિદ્યાર્થીઓ અહીં વિઝિટીંગ ફેકલ્ટી તરીકે આવે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ