ધમકી / ટ્રમ્પની નેવીને મંજૂરી, કહ્યું જો આ લોકો પરેશાન કરતા હોય તો હુમલો કરીને ખતમ કરી નાંખજો

rump instructs USA navy to destroy Iranian fleet if they they harass american ships

અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું છે કે ઈરાનના શિપ્સ જો અમેરિકી જહાજોની વધુ નજીક આવે તો તો તેમણે USA નેવીને તેમને શૂટ કરી દેવાનો આદેશ આપ્યો છે. બુધવારે એક ટ્વિટમાં ટ્રમ્પે કહ્યું કે તેમણે USA નેવીને ઈરાનનાં જહાજો જો પરેશાન કરે તો તેઓ પર હુમલો કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ