આસ્થા / માળાથી મંત્ર જાપમાં આ ભૂલ કરતાં હોવ તો આજે જ સુધારી દેજો, તો જ પ્રાપ્ત થશે પ્રભુની કૃપા

rules to chanting mantras your wish will be fulfilled know more

પ્રાર્થના કરવાની ઘણી રીતો છે, જેમાંથી એક છે માળા કરવી. આ રીત ખૂબ જ પ્રાચીન છે. માળાનો જાપ કરવાથી લોકોનું મન એકાગ્ર થઈ જાય છે. શાસ્ત્રોમાં માળા કરવાના ઘણા નિયમો છે. તમારે જાણવાની જરૂર છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ