તમારા કામનું / એક દિવસ બાદ દેશમાં થવા જઈ રહ્યા છે મોટા ફેરફાર, સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પર પડશે સીધી અસર

rule change from 1st june these major changes are going to happen from june 1

Rule Change from 1st June 2023: મેનો મહિનો પુરો થવા જઈ રહ્યો છે. દર મહિનાની પહેલી તારીખે દેશમાં ઘણા ફેરફાર થાય છે. એક જૂનથી પણ દેશમાં ઘણા મોટા ફેરફાર થવા જઈ રહ્યા છે. જે તમારા માટે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ