New Labour Code / 23 રાજ્યો રાજી, બસ હવે આટલું થઈ જાય પછી અઠવાડિયામાં 4 દિવસ કામ, 3 દિવસ 'મજા'

rule 3 day week off in hand salary and pf new labour wage codes

કેન્દ્ર સરકાર ઈચ્છે છે કે આ લેબર ડોકને દરેક રાજ્ય એક સાથે લાગુ કરે. સરકારે નોકરીકરતા લોકો માટે ચાર મોટા ફોરફાર લાવવા માટે કોડ બનાવ્યો છે. નવા લેબર કોડમાં રજાઓને લઈને મોટો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ