કાર્યવાહી / અમદાવાદના 44થી વધુ PUC સેન્ટરો પર RTOની તવાઇ, કેટલાંક દુકાન માલિકોને ફટકારાઇ નોટીસ, જાણો કારણ

RTO ban on more than 44 PUC centers in Ahmedabad, notices issued to some shop owners, know the reason

અમદાવાદ RTO વિભાગે PUC સેન્ટર પર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. જેમાં શહેરમાં આવેલ 44 થી વધુ PUC સેન્ટર પર તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ત્યારે PUC સેન્ટર પર ટેકનીશીયન ન હોવાના કારણે દુકાન માલિકને નોટીસ પણ આપવામાં આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ