RSSના કાર્યકરો પર હુમલા કરનારા 11 આરોપીઓની કોડીનાર પોલોસે ધરપકડ કરી. અંદાજે 20 આરોપી પૈકીના 11ની ધરપકડ થઇ. 3 દિવસ પહેલા કોડીનારના છાછર ગામે RSSના 5 કાર્યકરો પર ટોળાએ હુમલો કર્યો હતો.
RSSના કાર્યકરો પર હુમલા કરનારા 11 આરોપીઓની કોડીનાર પોલોસે ધરપકડ કરી. અંદાજે 20 આરોપી પૈકીના 11ની ધરપકડ થઇ. 3 દિવસ પહેલા કોડીનારના છાછર ગામે RSSના 5 કાર્યકરો પર ટોળાએ હુમલો કર્યો હતો.
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ