જાહેરાત / કચ્છને ભૂપેન્દ્ર પટેલ સરકારની મોટી ભેટ: નર્મદાનું પાણી પહોંચાડવા રૂ.4369 કરોડના કામ મંજૂર 

Rs 4369 crore work sanctioned to supply Narmada water

કચ્છ જિલ્લાને લઈને રાજ્ય સરકારે મોટી જાહેરાત કરી છે. CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે નર્મદાનું પાણી કચ્છ સુધી પહોંચાડવા માટે રૂપિયા 4,369 કરોડના ફેઝ એકના કામની મંજૂરી આપી છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ