પ્રોત્સાહન / ઊંઘી ચાલ, પાંચથી વધારે બાળકો પેદા કરનારને દર મહિને 1500 રુપિયાની સહાય, જાણો ક્યાં થઈ જાહેરાત

Rs 1,500 per month for those who have more than five children, find out where the announcement was made

કેરળમાં સિરો-માલાબાર કેથોલિક ચર્ચે પાંચથી વધારે બાળકો પેદા કરનાર ખ્રિસ્તી પરિવારોને દર મહિને 1500 રુપિયાની સહાય આપવાની જાહેરાત કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ