રેકોર્ડ બ્રેક / બોક્સ ઓફિસ પર RRRનું તોફાન, 1000 કરોડનો આંકડો કર્યો પાર, બની દેશની ત્રીજી આવી ફિલ્મ

 rrr earned more than 1000 crores world wide

એસએસ રાજામૌલીની ફિલ્મ RRRએ વર્લ્ડ વાઈડ 1000 કરોડથી વધારેનું કલેક્શન કર્યું છે. બોક્સ ઓફિસ પર આટલું કલેક્શન કરવાવાળી આ ભારતની ત્રીજી ફિલ્મ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ