ટ્રાફિક દંડ / બુલેટ પર રૉફ મારતા પહેલાં આ વાત જાણી લેજો, નહીંતર ભરવો પડશે આવો દંડ

royal enfield bullet rider noisy exhaust silencer fined rs 32500 police

રોયલ એનફિલ્ડ યુવાનોમાં ખુબ લોકપ્રિય બાઈક છે. લોકો તેમાં વિવિધ ફેરફારો કરાવીને ચલાવતા હોય છે. આ બાઈકમાં સૌથી વધુ યુવાનો કોઈ વસ્તુમાં ફેરફાર કરતા હોય તો તે છે સાયલેન્સર. પરંતુ હવે નવા નિયમો હેઠળ આવા વાહનચાલકોને ભારે દંડ ફટકારવામાં આવે છે. લોકો સાયલેન્સર બહારથી નખાવે છે જે RTOનાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, જોકે કંપની દ્વારા વોરંટીયુક્ત સાયલેન્સર આપવામાં આવે છે જે નિયમોનું ઉલ્લંઘન નથી જેથી તે બાઈકમાં લગાવી શકાય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ