દયનીય સ્થિતિ / રોઝા ખોલવા આ દેશમાં નથી મળી રહી મિઠાઇ, કાંદા ખાઇને લોકો તોડી રહ્યાં છે ઉપવાસ 

Rosa is not available in this country to open sweets, people are breaking the fast by eating onions

રમઝાનમાં બધા જ મુસ્લિમ રોઝા રાખીને અલ્લાહની ઇબાદત કરે છે. દુનિયામાં એક દેશ એવો પણ છે જ્યાં રોઝા તોડવા મિઠાઇ પણ નથી મળતી ડુંગળી ખાઇને રોઝા ખોલવા પડે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ