અકલ્પનીય / વૃદ્ધોને ખુશ રાખતા રોબો પેટ્સ, ખવડાવવાથી લઇને વોક પર લઈ જવાની નથી રહેતી જરૂરિયાત

Robotic pets helps elderly

યુનિવર્સિટી ઓફ એક્સેટરનાં સંશોધકોએ જણાવ્યું કે, આ રોબોટ્સની સાથે રમવાથી આસપાસનાં લોકોની સાથે, પરિવારનાં સભ્યો અને કર્મચારીઓ સાથે વાર્તાલાપ તો વધે જ છે, પરંતુ નવા નવા લોકો સાથે વાતચીતની પણ શરૂઆત થાય છે. રોબો પેટ્સ નાનકડાં રોબોટ જાનવર હોય છે. તે જોવામાં અને વર્તનમાં અસલી પાલતુ જાનવર જેવાં દેખાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ