ચમત્કાર / રોબોટે રચ્યો ઇતિહાસ! માણસની કોઈ પણ મદદ લીધા વગર જાતે કરી એવી સર્જરી કે જે કરતાં ડોકટરોને પણ ફાંફાં પડી જાય

robot has done successful surgery without human assistance

આધુનિક ટેક્નોલોજીનો જમાનો છે. દુનિયા હવે ટેક્નિકલ બની ગઇ છે ત્યારે મેડિકલ ક્ષેત્રે પણ રોબોટીક ક્રાંતિ સર્જાઇ શકે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ