રાહત / અકસ્માત વળતર માટે હવે વધારે રાહ નહીં જોવી પડે,કેન્દ્ર સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

Road ministry issues new rules on road accident reporting for claim settlement

અકસ્માત પીડિતોના વળતર વધારાના નિર્ણય બાદ હવે કેન્દ્ર સરકારે વળતર આપવાનો ટાઈમ નક્કી કર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ