જનતાના પૈસે જલસા! / એક તરફ તિજોરી ખાલી છતા રાજકોટ મનપાએ નેતાઓ માટે ખરીદી લાખોના ખર્ચે કાર

rmc has bought three new car

રાજકોટ મનપા દ્વારા ખરીદવામાં આવી 3 નવી કાર, હજી તો વિપક્ષના નેતા માટે પણ લવાશે નવી કાર

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ