દિવાળી ભેટ / રાજકોટમાં મનપાની ભાઈબીજની અનોખી ભેટ- મહિલાઓ આ દિવસે BRTSમાં મફત મુસાફરી કરી શકશે

RMC gift to women free travel on bhaibeej Diwali 2019

રાજકોટમાં મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને દિવાળીમાં રાજકોટની મહિલાઓ માટે એક અનોખી ભેટ આપી છે. ભાઈબીજને દિવસે મહિલાઓ રાજકોટની સિટી બસ અને BRTS બસમાં મફત મુસાફરી કરી શકશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ