રિસર્ચ / સૌથી મોટું સંશોધનઃ ભારતની નદીઓમાંથી એવી વસ્તુ મળી આવી કે દુનિયાના વૈજ્ઞાનિકો ચોંકી ગયા

River pollution chemicals pesticides Increased Indian rivers

રાસાયણિક દવાઓ, કીટનાશકો અને અન્ય કારણોથી દુનિયાભરની નદીઓમાં પ્રદૂષણ વધી રહ્યું છે, જે આપણી પરિસ્થિતિ અને લોકોના આરોગ્ય માટે ખૂબ જ ખતરનાક છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ