ચેતી જજો! / Cooking Oilને વારંવાર ગરમ કરીને ઉપયોગ કરતા હોવ તો થઈ જજો સાવધાન, ઘેરી શકે છે આ જીવલેણ બીમારીઓ

risk of reheating cooking oil trans fats reusing cancer high blood pressure bp heart attack disease

ઘર હોય કે બજાર, ખાદ્યતેલનો બગાડ ન થાય તે માટે તેનો વારંવાર ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ તે સ્વાસ્થ્યને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડે છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ