ખરીદી / પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધતા CNG કારના વેચાણમાં ઉછાળો, જુઓ આટલા ટકા વધ્યું ખરીદીનું પ્રમાણ

Rising petrol-diesel prices boost sales of CNG cars

પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં સતત થઇ રહેલા વધારાને કારણે હવે ગ્રાહકોનો ઝુકાવ CNG તરફ વધ્યો છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ