ભાવમાં વધઘટ / ડુંગળીના ભાવમાં મળી રાહત તો દાળના ભાવે ફરી ગૃહણીઓનું બજેટ ખોરવ્યું

rise in price of dal after decrease in price of onion

હજુ ડુંગળીના ભાવ માંડ માંડ નિયંત્રણ થવાની દિશામાં આગળ વધે ત્યારે બીજી તરફ ઘઉં, ચોખા સહિત જુદી જુદી દાળના ભાવમાં ૧૦ થી ૧પ ટકા સુધીનો ભાવ વધારો હવે ગૃહિણીઓને રડાવી રહ્યો છે. નવા વર્ષમાં હવે ગૃહિણીઓનું બજેટ બગડશે કારણ કે, ડુંગળી, લસણ, દૂધ અને તેલના ભાવો વધી ચૂક્યા છે. હવે દાળના ભાવ પણ રૂ.૭૦ થી વધીને કીલો દીઠ ૧૦૦એ પહોંચ્યા છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ