નવી પોલિસી / કેફી અને નશાકારક પદાર્થની માહિતી આપનારને અપાશે ઇનામ, ગૃહરાજ્યમંત્રીની જાહેરાત

Rewards will be given to those who provide information on new policy / caffeine and narcotics, Minister of State for Home...

રાજ્યના કોઈ પણ ખૂણે-ખાંચરે કોઈ પણ વ્યક્તિ નશાકારક પદાર્થ સેવન કરતો કે વેચતો હોય તેની બાતમી આપનારને પુરસ્કાર આપવામાં આવશે.ગૃહમંત્રી સંઘવીની જાહેરાત

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ