વેરણ વીજળી / ખેડૂતો માટે ખાંડા ખખડાવતા ઈનામદાર; સાત કલાક વીજળી આપો, CMને લખ્યો પત્ર

Rewarding knockers for farmers; Give seven hours of electricity, letter written to CM

રાજ્યમાં ખેડૂતોને વીજળી પર્યાપ્ત માત્રામાં ઉપલબ્ધ થાય તેવા હેતુસર વડોદરાના સાવલીના ધારાસભ્ય કેતન ઈનામદારે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખી ખેડૂતોની સ્થિતિથી વાકેફ કર્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ