આવક / સુરત RTO ની આવક 300 કરોડે પહોંચી, ટ્રાફિક દંડની રકમનો આંકડો સાંભળીને ગલોટિયું ખાઈ જશો

Revenue of Surat RTO reaches 300 crores

કોરોનાકાળ બાદ ડ્રાઈવિંગ લાઈસન્સ, નવા વાહન ખરીદીની રજીસ્ટ્રેશન ફી અને પસંદગીના નંબર સહિતની આવકથી સુરત આરટીઓની તિજોરી છલકાઈ જવા પામી છે 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ