લાલ આંખ / ભૂપેન્દ્ર સરકારના મંત્રી બોલ્યા, અધિકારી કે કર્મચારી લાંચ માંગે તો રેકોર્ડ કરો ને મને મોકલો, પછી હું...

Revenue Minister Rajendra Trivedi says if an officer or employee asks for a bribe, record it and send it to me.

મહેસૂલ ખાતામાં લાંચના અનેક કિસ્સાઑ વચ્ચે ગુજરાત સરકારના કેબિનેટ મંત્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીએ એવા આદેશ આપ્યા છે કે હવે અધિકારી લાંચ લેતા 100 વખત વિચારશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ