દુખદ / "ગામડે રહીને 100 રૂપિયા કમાઈશું પરંતુ હવે અહીં જ રહેવું છે"

Returning Migrant Workers Says Will Earn In Village Only Would Not Go Back To

ધર્મ કોઇપણ હોય પરંતુ એક મજૂરનુ નસીબ ક્યારેય બદલાતુ નથી. તેઓએ પોતાના હક માટે દંડા પણ ખાધા છે અને તડકામાં પોતાના હક માટે લડ્યા છે. કોઇના પગમાં છાલા પડ્યા તો કોઇના ચંપલ તૂટી ગયા. કોઇ પોતાના બિમાર પિતાને લઇને જઇ રહ્યો હતો તો કોઇ પોતાના એક પેકેટમાંથી બાળકને ખવડાવીને તૃપ્તિ મેહસૂસ કરી રહ્યો છે. એવું નથી કે, આ સ્થિતિ હમણા અચાનકથી થઇ. લૉકડાઉનના બીજા ચરણમાં લોકોએ શહેર છોડીને ઘર વાપસી કરવાની શરૂ કરી હતી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ