દલા તરવાડી / જામનગરમાં નોકરી દબાવીને બેઠા નિવૃત્ત અધિકારીઓ, જગ્યા ખાલી કરવાના બદલે એક્સટેન્શન મેળવીને કર્યો કબજો

Retired officers in Jamnagar occupy jobs by getting extensions instead of vacancies

એક તરફ ગુજરાતના યુવાનો નોકરી માટે તલપાપડ છે. 1 જગ્યા માટેની ભરતીમાં 200થી 300 યુવાનો મેદાનમાં ઉતરી રહ્યા છે.બીજી તરફ રાજ્યની એવી પણ સરકારી કચેરીઓ છે જ્યાં નિવૃત બાબુઓનો અડીંગો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ