અર્થતંત્ર / મધ્યમ વર્ગના માણસ માટે પડ્યા પર પાટું; રિટેલ ફુગાવાના દરમાં ભડકો

Retail inflation spikes in September

CPI આધારિત રિટેલ ઇન્ફલેશનમાં વધારો થયો છે. ઇન્ફલેશન સપ્ટેમ્બરમાં 7.34% રહ્યું છે જે ઓગસ્ટમાં 6.69% રહ્યું હતું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ