શિક્ષણ વિભાગ / ગુજરાતમાં શિક્ષણને લઈ મોટા સમાચાર: ધો.10 બોર્ડની પરીક્ષાનું પરિણામ થયું જાહેર, પરંતુ...

Results of Std. 10 board examination will be announced in Gujarat

ગુજરાતમાં ધોરણ-10ના વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા, ધોરણ 10 બોર્ડના વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ આજે રાત્રે 8 કલાકે સાઈટ પર મુકાયું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ